historia

Aby zapoznać się z historią fundacji oraz naszą wcześniejszą działalnością zapraszamy do odwiedzenie archiwalnej wersji naszej poprzedniej strony internetowej:

https://archiwum.pomocnalapa.pl/

Człowiek-pies wyjątkowe partnerstwo, budowane w oparciu o wzajemne zrozumienie, szacunek i zaufanie.